Utställningar

 

Vi beskriver här kretsloppet, återanvändningen, men även naturens egenheter. På montrarna undviker vi för mycket text, men vi vill att man skall få ett litet "aha" med sig. Dock skall man kunna ta med sig mera information om man vill läsa senare. Några exempel är: "Hur långt har din frukost åkt".

 

Denna monter är uppställd på ett bord med diverse matvaror. Från dessa går trådar upp till en karta, så man kan se varifrån varorna kommer. Verkan av barkborrens angrepp är ett bevis på naturens egenheter.

 

Vi visar även alster från kursverksamheten. Det kan vara filmjölksmålning, garnfärgning med svamp mm.

Vi visar även en del äldre ting som funnits på gården.