Skogen

 

Vi har 65 ha skog som vi sköter själva, men vid större avverkningar har vi hjälp av Södra.

 

Skogen har vi dubbelcertifierat (PEFC o FSC )  Den består av hög producerande granskog med vackra inslag av olika lövträd. Terrängen är mycket kuperad, från den högsta punkten ner till Brösjön är en nivåskillnad på ca 65 m. Från klippor och berg till våtmark, genom området rinner Hovgårdsån ut i sjön, både lugnt och snabbare. Inom området finns många spår och ämningar från gånga tider.

 

Lämpliga och intressanta marker för strövtåg. Vi har enklare kartskisser.